เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@862ryqnw

Travel License : 11/10776

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

เที่ยวเวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ บานาฮิลล์ จุดถ่ายรูปยอดฮิต สะพานมือทองคำ ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง คาเฟ่ Sơn Trà Marina เช็คอิน สวนเอเปค โบสถ์สีชมพู สะพานมังกร สะพานเเห่งความรัก เมืองมรดกโลกฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน อิสระช้อปปิ้ง Vincom Plaza

รหัสทัวร์

VN_FD00259

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

04 เม.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

9,800บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ส.ค. 67

9,888฿

01-04

9,888฿

22-25

ก.ย. 67

9,888฿

05-08

9,888฿

12-15

9,888฿

19-22

9,800฿

26-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

9,888

9,888

9,888

2,500

-

-

25

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

9,888

9,888

9,888

2,500

-

-

25

05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

9,888

9,888

9,888

2,500

-

-

25

12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

9,888

9,888

9,888

2,500

-

-

25

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

9,888

9,888

9,888

2,500

-

-

25

26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

9,800

9,800

9,800

2,500

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - วัดหลินอึ๋ง - คเฟ่ Sơn Trà Marina - ร้านสมุนไพร - หาดทะเลหมีเค

Day : 2

ร้านผ้าไหม - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ - สะพานมือทองคำ สวนสไตล์ฝรั่งเศส - อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - ร้านหยก

Day : 3

เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - เมืองดานัง - ชมโชว์ Charming Show

Day : 4

ร้านกาเเฟ Palm Beach - สวนเอเปค - Vincom Plaza - ร้านเยื่อไผ่ - สะพานมังกร - สะพานเเห่งความรัก - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์  สายด่วน 092 6245598 หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียงเพลิน

เซ็นทรัล บางนา

118-1-17727-2

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง