เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@862ryqnw

Travel License : 11/10776

หน้าแรก

/

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

/

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4ประเทศ ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 13วัน 10คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4ประเทศ ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 13วัน 10คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4ประเทศ ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 13วัน 10คืน

เที่ยวสแกนดิเนเวีย 4ประเทศ ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 13วัน 10คืน รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารน้ำแข็ง ชมหมู่บ้านซานตา คลอส บินตรงสายการบินไทย พร้อมบินภายในถึงสามเที่ยวบิน สบายๆ ไม่เหนื่อย พักในเรือสำราญห้องพัก Sea View วิวทะเลพักในเมืองฮอนนิ่งสแวก 100% เมืองที่ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน โคเปนเฮเกน ชมเมือง ออสโล กอล ฟลัม นั่งรถไฟสายโรแมนติก ชม ฟจอร์ด เบอร์เกน ชมเมือง อุทยานฟรอกเนอร์ อัลต้า ฮอนนิ่งสแวค ฟาร์มปูยักษ์ Red King Crab ฮอนนิ่งสแวค นอร์ธเคป ทะเลสาบอินารี อิวาโร พิพิธภัณฑ์ซามิ โรวาเนียมิ หมู่บ้านซานตาคลอส เกาะโคติซารี เคมิ The Experience 365 ภัตตาคารน้ำแข็ง เฮลซิงกิ ชมเมือง เรือซิลเรียไลน์ สต๊อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ศาลาว่าการเมือง ซิกทูน่า ช้อปปิ้งย่านถนน คาร์ล โจฮัน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ห้าง NK อาหารพิเศษคุณภาพดีเยี่ยมพร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกรและขาปูยักษ์ Red King Crab

รหัสทัวร์

SCN_TG00046

ประเทศ

สแกนดิเนเวีย

กำหนดการเดินทาง

18 มิ.ย. 67 - 09 ส.ค. 67

จำนวนวัน

13วัน 10คืน

ราคาเริ่มต้น

235,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ก.ค. 67

235,900฿

03-15

235,900฿

17-29

ส.ค. 67

235,900฿

01-13

235,900฿

09-21

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

235,900

235,900

235,900

49,900

-

-

20

01 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

235,900

235,900

235,900

49,900

-

-

20

09 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

235,900

235,900

235,900

49,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน

Day : 2

โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือสำราญ DFDS – ออสโล

Day : 3

ออสโล – กอล – ฟลัม – นั่งรถไฟสายโรแมนติก(FLAMBANA)

Day : 4

ล่องเรือชม ฟจอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง

Day : 5

เบอร์เกน – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ช้อปปิ้งย่านถนน “คาร์ล โจฮัน”

Day : 6

อัลต้า – ฮอนนิ่งสแวค – ฟาร์มปูยักษ์ Red King Crab – นอร์ทเคป “ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนพร้อมจิบแชมเปญ และรับใบประกาศนียบัตร”

Day : 7

ฮอนนิ่งสแวค (นอร์ธเคป) – ทะเลสาบอินารี – อิวาโร – พิพิธภัณฑ์ซามิ (Siida Museum)

Day : 8

อิวาโร – โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส – เกาะโคติซารี (อาหารค่ำ สไตล์บาร์บีคิวรมควันบนเกาะโคติซารี)

Day : 9

โรวาเนียมี – เคมิ – The Experience 365 ภัตตาคารน้ำแข็ง – เฮลซิงกิ

Day : 10

เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เรือซิลเรียไลน์

Day : 11

สต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ห้าง NK

Day : 12

สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า – เดินทางกลับ

Day : 13

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์  สายด่วน 092 6245598 หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียงเพลิน

เซ็นทรัล บางนา

118-1-17727-2

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง