เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@862ryqnw

Travel License : 11/10776

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี AUTUMN IN LOVE 5วัน 3คืน (BX)

ทัวร์เกาหลี AUTUMN IN LOVE 5วัน 3คืน (BX)

ทัวร์เกาหลี AUTUMN IN LOVE 5วัน 3คืน (BX)

เที่ยวเกาหลี AUTUMN IN LOVE 5วัน 3คืน เที่ยวไม่เหนื่อย พักโซล 3 คืน เช็คอินแลนด์มาร์คใหม่ Starfield Suwon สุดอลังการ ถ่ายรูปใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆ ณ Seoul Forest พิเศษ พาท่านใส่ชุดฮันบกเดินถ่ายรูปในพระราชวังถ็อกซูกุง จิบกาแฟ ชมวิวเมืองซูวอน แบบชิคๆ กับ คาเฟ่ Café paletscent ถ่ายรูปกับมุมมหาชน @มหาลัยสตรี ชื่อดัง อีฮวา ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง เมียงดง + ฮงแด

รหัสทัวร์

KR_BX00080

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

01 ต.ค. 67 - 13 พ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

18,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Busan

ต.ค. 67

19,999฿

01-05

19,999฿

03-07

19,999฿

05-09

19,999฿

07-11

19,999฿

09-13

22,999฿

11-15

20,999฿

13-17

20,999฿

15-19

21,999฿

17-21

21,999฿

19-23

20,999฿

21-25

21,999฿

23-27

21,999฿

25-29

19,999฿

27-31

20,999฿

29-02พ.ย.

20,999฿

31-04พ.ย.

พ.ย. 67

19,999฿

01-05

18,999฿

03-07

18,999฿

05-09

18,999฿

07-11

18,999฿

09-13

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

05 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

07 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

22,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

21,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

21,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

21,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

21,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

27 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

29 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

31 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67

20,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

01 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

03 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

05 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

07 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

09 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

18,999

-

-

5,900

5,900

8,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินอินชอน – พาท่านไปเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่!! ของเมืองซูวอน“ ห้องสมุดสุดอลังการ STARFIELD SUWON ” – ถ่ายรูปกับป้อมฮวาซองที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซูวอน - จิบกาแฟเบาๆ ชมวิวเมืองซูวอน ณ คาเฟ่ “ CAFE PALETSCENT” - ถ่ายรูปกับหอคอยโซลทาวเวอร์ - เข้าสู่ที่พัก

Day : 3

ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง – พาท่านถ่ายรูปกับใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆ สวนป่ากรุงโซล( SEOUL FOREST ) - ถ่ายรูปกับมหาลัยชื่อดัง “มหาลัยอีฮวา” – อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด ( แหล่งช้อปปิ้งย่านมหาลัย ) – เข้าสู่ที่พัก

Day : 4

โสมเกาหลี + ฮ็อกเก็ตนามู – โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้การทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย ) - พิเศษ!! ใส่ชุดฮันบก ถ่ายรูปในพระราชวัง“ถ็อกซูกุง” และเดิน เล่นถ่ายรูปกับถนนสายโรแมนติก “กำแพงหิน STONE WALL ROAD” ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งตลาด สตรีทฟู้ด ชื่อดังของเกาหลี “ตลาดเมียงดง”

Day : 5

น้ำมันสนเข็มแดง – ชมโรงงานพลอยอเมทิส – แวะซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์  สายด่วน 092 6245598 หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียงเพลิน

เซ็นทรัล บางนา

118-1-17727-2

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง