เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@862ryqnw

Travel License : 11/10776

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน (HO)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน (HO)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน (HO)

เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปาแบบต้นตำรับ โฮโลห์ ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว อุโมงค์เลเซอร์ เดอะบันด์ ดิสนีย์แลนด์ สนุกเต็มอิ่มกับดิสนีย์แลนด์แบบ(เต็มวัน)

รหัสทัวร์

CN_HO00019

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

12 ต.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

25,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Juneyao Airlines

ต.ค. 67

26,999฿

12-16

26,999฿

19-23

25,999฿

26-30

พ.ย. 67

25,999฿

09-13

ธ.ค. 67

26,999฿

03-07

26,999฿

07-11

25,999฿

14-18

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

26,999

-

-

5,000

8,000

17,000

20

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

26,999

-

-

5,000

8,000

17,000

20

26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

25,999

-

-

5,000

8,000

17,000

20

09 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

25,999

-

-

5,000

8,000

17,000

20

03 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67

26,999

-

-

5,000

8,000

17,000

20

07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

26,999

-

-

5,000

8,000

17,000

20

14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67

25,999

-

-

5,000

8,000

17,000

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

เมืองเซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว + ล่องเรือ – ถ่ายรูปกับตึกสไตล์ยุโรป “เดอะบันด์” - ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ “หอไข่มุก” – เปิดประสบการณ์กับอุโมงค์เลเซอร์ - อิสระช้อปปิ้งที่ถนนหนานจิง – ที่พัก

Day : 3

สักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมพันมือ “วัดหลงหัว” – ช้อปปิ้งตลาดเฉินหวังเมี่ยว-( ตลาดร้อยปีชื่อดังของเมืองเซี่ยงไฮ้ ) - ชมความงดงามของ “สวนอี้หยวน”

Day : 4

(สนุกเต็มวัน) กับ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าเข้าสวนสนุกแล้ว)

Day : 5

ถ่ายรูปกับ STARBUCKS เซี่ยงไฮ้ที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก – เดินเล่นย่านฮิปสเตอร์ ฮิปใจสุดคลูของเซี่ยงไฮ้ ซิน เทียน ตี้ (Xin Tian Di) – ถ่ายรูปกับสิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่ “เทียนอันเชียนซู่” (TIAN AN 1,000 TREES)-ช้อปปิ้งเอาท์เล็ทสินค้าแบรนด์เนมลดราคา 20 – 50%– สนามบิน – กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์  สายด่วน 092 6245598 หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียงเพลิน

เซ็นทรัล บางนา

118-1-17727-2

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง