เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@862ryqnw

Travel License : 11/10776

หน้าแรก

/

ทัวร์อิหร่าน

/

ทัวร์อิหร่าน Iran Spectacular Persia 8วัน 5คืน (W5)

ทัวร์อิหร่าน Iran Spectacular Persia 8วัน 5คืน (W5)

ทัวร์อิหร่าน Iran Spectacular Persia 8วัน 5คืน (W5)

เที่ยวอิหร่าน 8วัน 5คืน ออกเดินทางทุก วันศุกร์ บินภายในประเทศ 1 เที่ยว พร้อมบริการ On Board to On Ground ท่องเที่ยวแบบ VIP เที่ยวครบสถานที่ไฮไลท์เตหะราน ชีราซ อิสฟาฮาน สุสารพระเจ้าไซรัส

รหัสทัวร์

IR_W500010

ประเทศ

อิหร่าน

กำหนดการเดินทาง

17 พ.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

65,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Mahan Air

ก.ค. 67

65,900฿

26-02

ส.ค. 67

65,900฿

09-16

ก.ย. 67

65,900฿

27-04ต.ค.

ต.ค. 67

65,900฿

11-18

65,900฿

18-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ค. 67 - 02 ก.ค. 67

65,900

-

-

15,000

-

-

16

09 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

65,900

-

-

15,000

-

-

16

27 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67

65,900

-

-

15,000

-

-

16

11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

65,900

-

-

15,000

-

-

16

18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

65,900

-

-

15,000

-

-

16

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กรุงเตหะราน (ประเทศอิหร่าน)

Day : 2

กรุงเตหะราน – อิสฟาฮาน – วิหารแวงค์ – สะพานอัลลาห์เวอร์ดี ข่าน – สะพานคาจู

Day : 3

พระราชวังเชเฮล โซตุน – จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน – พระราชวังอาลี คาปู

Day : 4

อิสฟาฮาน – สุสานของพระเจ้าไซรัส – สุสาน 4 กษัตริย์ – เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส – ชีราซ

Day : 5

อนุสรณ์สถานท่านฮาเฟซ – สวนอีแรม – ทะเลสาบสีชมพู – ป้อมคาริม ข่าน – ตลาดวากิลบาซาร์

Day : 6

สุเหร่าสีชมพู – สุเหร่า Ali Ibn Hamza Shrine – หอคอยออซอดี – IRAN MALL – เตหะราน

Day : 7

พระราชวัง SAAD ABAD – พระราชวังเนียวาราน – พระราชวังโกเลสตาน

Day : 8

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์  สายด่วน 092 6245598 หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียงเพลิน

เซ็นทรัล บางนา

118-1-17727-2

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง